ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το epiplovynias.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου του καταστήματος ΒΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, (με ΑΦΜ: 0561337724) που εδρεύει στη Άμφισσα, Τ.Κ. 33100, στην Ελλάδα, και στο εξής θα ονομάζεται για λόγους συντομίας ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ.

Μέλημα της εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του epiplovynias.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση / αγορά των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiplovynias.gr .

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα epiplovynias.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

ΌΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Τα ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας epiplovynias.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσης ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει καθώς οι οποιεσδήποτε αλλαγές δεν λειτουργούν αναδρομικά.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Τα ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεσμεύονται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της epiplovynias.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν ευθύνονται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα epiplovynias.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα epiplovynias.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες / περιγραφές, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) όπως έχουν, εκτός των προϊόντων που εισάγει ή εμπορεύεται από άλλους προμηθευτές, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις που οφείλονται σε ελλείψεις του εκάστοτε προμηθευτή (π.χ. συγκεκριμένο σχέδιο από πόμολα)

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα epiplovynias.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του epiplovynias.gr στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα epiplovynias.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΕΠΙΠΛΟ ΣΕΤ ΒΥΝΙΑΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ ή/και του epiplovynias.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες epiplovynias.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας epiplovynias.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το διαδικτυακό τόπο της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύνανται να προκαλέσουν βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το epiplovynias.gr τα προϊόντα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα ‘βήματα’ που σας υποδεικνύονται κάθε φορά θα πρέπει να προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την εταιρεία μας. Απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, πόλη και διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην εταιρεία μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Επίσης ευθύνεστε για την ορθότητα και την νομιμότητα των ως άνω στοιχείων σας τα οποία η εταιρεία μας τα γνωρίζει μόνον κατά δήλωσή σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Όταν προβαίνετε σε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου ( ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες, ενώ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της διενέργειας συναλλαγών με το epiplovynias.gr και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Η εταιρεία ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την προηγουμένη συγκατάθεση του χρήση. Η εταιρεία ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Όταν αποστέλλεται ένα αίτημα online, οι πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τις πληροφορίες και την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας, απόρρητη. Δεν παραχωρούμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και ενίοτε στις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας προσβάλει.

Τέτοιες ενέργειες καθίστανται επιτακτικές προκειμένου να:

προστατεύσουμε τα δικαιώματά και την περιουσία μας
προστατευθούμε ενάντια στην κακοπροαίρετη ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ
προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας
τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του GDPR.

Παρ’ όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ ενδέχεται να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους υποστήριξης πελατών της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, τότε καθίσταται αναγκαία η πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πριν ολοκληρώσετε οποιαδήποτε συναλλαγή – πληρωμή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί για χαρακτηριστικά και ιδιότητες των προϊόντων της παραγγελίας σας, όπως επίσης και για διαθεσιμότητα, χρόνο παράδοσης, κόστος μεταφορικών, και χρεώσεις μονταρίσματος όπου αυτό ζητηθεί και είναι εφικτό.

Η φόρμα παραγγελίας ολοκληρώνεται και ενεργοποιείται μόνο με τη κατάθεση πόσου από μέρους του πελάτη.
account

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το κατάστημά μας, το κατάστημα μας σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

    • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.
    • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε μία από τις παρακάτω συνεργαζόμενες τράπεζες:

EΘΝΙΚΗ

ΙΒΑΝ:GR8001103120000031275305790

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ALPHA

ΙΒΑΝ:GR 720140242024200200200374

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πληρωμή με αντικαταβολή. Οι περιοχές που υποστηρίζεται η πληρωμή με αντικαταβολή (κατόπιν συνεννόησης), είναι Αθήνα – Πειραιάς (όχι όλη η Αττική), Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Για την λειτουργία της αντικαταβολής όπου αυτή ισχύει δεν υπάρχει έξτρα χρέωση από την εταιρεία μας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας τα συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών δεν αναλαμβάνουν να μεταφέρουν προϊόντα επί αντικαταβολή. Στις περιπτώσεις αυτές το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται 1 εργάσιμη μέρα πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% ή όσο αυτό διαμορφώνεται από τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Συνεννοηθείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή διαδικτυακά για τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη παραγγελία σας (συναρμολόγηση / τοποθέτηση)

Με τη νέα δυνατότητα του Web Banking με μεταφορά ποσού ηλεκτρονικά από δικό σας λογαριασμό σε έναν από τους ανωτέρω λογαριασμούς της εταιρείας μας.

Μέσω του site μας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα από το ασφαλέστερο σύστημα proxy pay της τράπεζας Eurobank και είναι δυνατή η χρήση πιστωτικών καρτών, Visa ή Mastercard. Η συναλλαγή σας πραγματοποιείται απευθείας με τον secure server της Eurobank με κρυπτογράφηση 128 bit, πιστοποιημένη από την VeriSign Inc.

Με μετρητά στα γραφεία της εταιρείας μας που εδρεύει στην Άμφισσα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Visa, Mastercard στα γραφεία της εταιρείας μας στην ανωτέρω αναφερθείσα διεύθυνση.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για οποιοδήποτε λόγο.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα epiplovynias.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους εγκυρότητας.

Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας και η ΒΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Σε περίπτωση που η χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας κατόπιν ενημέρωση σας τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail από το τμήμα πωλήσεων μας. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό στη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας σας να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κατά την κατάθεση ή μεταφορά ποσού χρημάτων θα πρέπει ο πελάτης να προσθέσει στην αιτιολογία της κατάθεσης το πλήρες ονοματεπώνυμο του καταθέτη όπως δόθηκε κατά την παραγγελία και τον αριθμό παραγγελίας, για την διευκόλυνση της λογιστικής διαχείρισης της παραγγελίας και την αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση διαφορετικού ονοματεπώνυμου κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας και διαφορετικού ονοματεπώνυμου κατάθεσης ο πελάτης οφείλει να μας ενημερώσει για την απαραίτητη διασταύρωση και επαλήθευση, διαφορετικά δεν ενεργοποιείται η παραγγελία. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Όταν προβαίνετε την κατάθεση / μεταφορά / χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας παρακαλούμε πολύ ενημερώστε μας τηλεφωνικώς στο : 2265 022061 ή αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με email στο panvinias@gmail.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500€

Να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, από 03.01.2012 παραστατικά αξίας άνω των 500€ (αξία με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Με την αποστολή του αιτήματος προς παραγγελία, σας εμφανίζεται αυτοματοποιημένο μήνυμα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας που έχει λάβει η εταιρεία μας καθώς και έναν μοναδικό αριθμό παραγγελίας. Όλα τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο αίτημα παραγγελίας σας (ο οποίος έλεγχος πραγματοποιείται μετά την έναρξη του σταδίου επεξεργασίας που ακολουθεί το αίτημά σας). Κατά το στάδιο της λήψης του αιτήματός σας και της αυτόματης προβολής του περιεχομένου του αιτήματος παραγγελίας σας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η επεξεργασία του αιτήματός σας από την εταιρεία μας.

Ο καταναλωτής, μέσω του διαδικτυακού τόπου, ενημερώνεται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής και τον τρόπο παράδοσης και μέσω του τμήματος πωλήσεων τηλεφωνικώς για οποιαδήποτε άλλη απορία ή διευκρίνιση χρειαστεί.

Πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ο πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό των αγαθών και υπηρεσιών για το οποίο ενδιαφέρεται, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του καταστήματος ώστε να μη διατηρεί αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή και υπηρεσιών. Η παράλειψη του πελάτη να διευρύνει την ενημέρωσή του δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση την εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής μπορεί εν συνεχεία μέσω του πεδίου αναζήτηση παραγγελίας να ανατρέχει στη παραγγελία του με το μοναδικό κωδικό παραγγελίας που έλαβε κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας του και τον αριθμό τηλεφώνου του που καταχώρησε.

Όσον αφορά την εξέλιξη της παραγγελίας του μπορεί να ενημερώνεται είτε τηλεφωνικώς κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το τμήμα πωλήσεων, είτε μέσω e-mail εφόσον το επιθυμεί.

Καθίσταται λογικό ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν αποδεχθεί την παραγγελία του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ και του επιστρέφεται το αχρεωστήτως καταβληθέν χρηματικό ποσό.

ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας που παρέχετε στο epiplovynias.gr είναι αναγκαία για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με εμάς καθότι αποτελούν τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας μας μαζί σας για την εκτέλεση της παραγγελίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά).

Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό, σας ζητείτε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που θα μας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο και διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει. Η αποστολή εκτελείται μέσω της κατά τόπους συνεργαζόμενης μεταφορικής. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας για όλους τους προορισμούς κυμαίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την περιοχή παράδοσης και υπολογίζεται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της επιβεβαίωσης της πληρωμής σας. Για αυτό το λόγο η εταιρεία μας δεν δηλώνει χρόνο παράδοσης αλλά χρόνο αποστολής των προϊόντων από τις αποθήκες μας. Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Το κόστος αποστολής εξαρτάται από το βάρος / όγκο της παραγγελίας σας. Οι χρεώσεις υπολογίζονται πάντα μέχρι τη πλησιέστερη αποθήκη της συνεργαζόμενης μεταφορικής που εξυπηρετεί τη περιοχή / νομό σας, πλην της Αθήνας και όπου αλλού σας έχουμε ενημερώσει ότι εξυπηρετείται η διανομή, όπου τα μεταφορικά υπολογίζονται μέχρι το πεζοδρόμιο της εισόδου της δηλωμένης διεύθυνσης. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στο χώρο σας.

Σε περίπτωση που στην διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο πελάτης/χρήστης είναι δύσκολη η πρόσβαση από μέσο μεταφοράς της εταιρίας/πρακτορείου μεταφορών (πχ φορτηγό) ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στα μέσα μεταφοράς της εταιρίας/πρακτορείου μεταφορών, τότε παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ενημέρωση τότε η εταιρία/πρακτορείο μεταφορών έχει το δικαίωμα να σας παραδώσει τα προϊόντα στο κοντινότερο προσβάσιμο από το μέσο μεταφοράς σημείο ή να ζητήσει παραλαβή των προϊόντων από εσάς πλέον από το κοντινότερο κατά τόπους γραφείο της.

Μπορείτε πάντα να ζητάτε διευκρινίσεις από το αρμόδιο τμήμα πωλήσεων και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ οφείλει την γνωστοποίηση του εκτιμώμενου κόστους των μεταφορικών προς τον εκάστοτε πελάτη ανά παραγγελία.

Παραδόσεις εκτός Άμφισσας γίνονται με μεταφορικές εταιρείες του συνεργαζόμενου δικτύου εταιρειών μεταφορών της εταιρείας μας (εάν έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ή συνεργασία μπορείτε να μας υποδείξετε την μεταφορική εταιρεία που προτιμάτε η συνεργάζεστε).

Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της για μεταβίβαση και παράδοση του είδους με την παράδοση του είδους σε άρτια κατάσταση και συσκευασία, στο μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής.

Επίσης αν επιθυμείτε να σταλεί η παραγγελία σας με μεταφορική της επιλογής σας, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας και να μας ενημερώσετε, ώστε να σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο αποστολης της παραγγελίας σας. Συνεπακόλουθα, αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνετε εσείς το κόστος αποστολής από τη μεταφορική που θα παραδώσουμε σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη μέχρι το τελικό προορισμό. Η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων και για οποιαδήποτε προβλήματα (ζημιά, απώλεια, φθορά) ανακύψουν κατά την αποστολή από τη στιγμή που η παραγγελία σας παραδοθεί στη μεταφορική της επιλογής σας.

Σε κάθε περίπτωση όταν η αποστολή γίνει με μεταφορική επιλογής του πελάτη η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται το αργότερο 1-2 μέρες πριν την αποστολή/ παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική του πελάτη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Για παραδόσεις εντός Άμφισσας αυτές πραγματοποιούνται από τα συνεργεία της εταιρείας μας ή με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα παραδόσεων της εταιρείας μας για την ημέρα και ώρα της παράδοσης όταν η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παράδοση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για αποστολές εκτός Ελλάδος είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεννόηση (σε ότι αφορά την χρέωση και τους τρόπους αποστολής) με την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα epiplovynias.gr παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων, που είναι διαθέσιμα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαβής των προϊόντων μέσα από τις σχετικές διαθέσιμες μεθόδους αποστολής. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόντα που αυτός επιθυμεί, καθώς και τον τρόπο αποστολής και πληρωμής τους.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι μεταβαλλόμενη διαρκώς και για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Πριν την επικύρωση της παραγγελίας η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τον ενδιαφερόμενο αγοραστή για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της παραγγελίας του καθώς και για το χρόνο κατασκευής τους ιδίως στις περιπτώσεις που πρόκειται για προϊόντα ελληνικής κατασκευής τη δεδομένη χρονική στιγμή της παραγγελίας. Η ενημέρωση γίνεται πριν ή και κατόπιν της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικώς από το αρμόδιο τμήμα πωλήσεων, είτε μέσω e-mail εάν η επικοινωνία με το πελάτη γίνεται μόνο μέσω e-mail. Αναφέρεται ρητά ότι η ενημέρωση αυτή δεν δεσμεύει την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ετεροχρονισμού (ημερολογιακής απόστασης) της ενημέρωσης από εμάς μέχρι τη κατάθεση χρημάτων προς επικύρωση της παραγγελίας καλό είναι ο εκάστοτε πελάτης οφείλει να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο κατασκευής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν ως τιμή Internet συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α 24% και είναι η τιμή που ισχύει για κάθε κωδικό προϊόντος ανά τεμάχιο. Η τιμή Internet ισχύει με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνει η παραγγελία είτε μέσω του site μας διαδικτυακά, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω του φυσικού καταστήματος της εταιρείας μας. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τα ίδια τα προϊόντα (πχ εξαρτήματα όπως πόμολα μπορεί να διαφέρουν από τα εικονιζόμενα). Οι διαστάσεις των προϊόντων αναγράφονται κατά δήλωση του κατασκευαστή και μόνο για λόγους ενημέρωσης. Ειδικά τα χρώματα των προϊόντων μας μπορεί να διαφέρουν από τα χρώματα των φωτογραφιών λόγω ανάλυσης οθόνης ή εκτύπωσης.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας του προϊόντος που διατίθεται σε προσφορά, η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα epiplovynias.gr της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό. Προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι ενδέχεται κατόπιν της παραγγελίας και πληρωμής αυτής, να τροποποιηθεί το κοστολόγιο του προϊόντος με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή – κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί άμεσα από την εταιρεία προκειμένου να καταβάλλει τη χρηματική διαφορά και να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του, διαφορετικά δύναται να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης κατά τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο.

Η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη και απρόσμενες αναπροσαρμογές στην τιμολόγηση των προϊόντων εκ μέρους του προμηθευτή – κατασκευαστή κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος για τα οποία ο πελάτης θα ενημερωθεί πριν την επικύρωση της παραγγελίας. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία, σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, αλλά και περιγράφεται με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων.

Η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ συμπεριφερόμενη πάντα δυνάμει της αρχή της καλής πίστης και της ασφάλειας των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας για όλους τους κάτωθι περιγραφόμενους λόγους και δύναται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος παράτασης. Σας γνωστοποιούμε ότι μια παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους που αναφέρονται ενδεικτικά:

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να αποσταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «καθυστερήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν το υπολογίζουμε.
Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών-αδειών ή λόγω κυβερνητικών ή νομοθετικών πράξεων καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Για καθένα από τους προαναφερθέντες λόγους (με εξαίρεση την τελευταία περίπτωση), η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ θα σας ενημερώσει άμεσα είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε τηλεφωνικώς και σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του υπό των συνθηκών αυτών, δύναται να υποβάλλει αίτημα υπαναχώρησης κατά τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο. Συνακόλουθα, η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα και ενέργειες που δεν ανήκουν στην «σφαίρα» της δικής της υπαιτιότητας και αντιθέτως προβαίνει σε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα προϊόντα παραδίδονται αμοντάριστα μέσα στην συσκευασία τους αφενός για να προστατεύονται κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους ώστε να φτάσουν ακέραια στην κατοχή σας και αφετέρου γιατί η μείωση του όγκου του προϊόντος θα λειτουργήσει καταλυτικά στην εύκολη μεταφορά και το μεταφορικό κόστος του. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, στις συσκευασίες των προϊόντων θα βρείτε οδηγίες συναρμολόγησης (όπου αυτές διατίθενται από τον εκάστοτε κατασκευαστή) και όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται, ενώ στα περισσότερα προϊόντα σας παρέχουμε επίσης και τα απαραίτητα εργαλεία που ενδέχεται να χρειαστείτε. Για οποιαδήποτε απορία έχετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης ή το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.

Ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα εισαγωγής, η κείμενη νομοθεσία επιβάλει να παραλαμβάνονται από εμάς και να παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίες.

Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστώσετε οποιαδήποτε φθορά, έλλειψη τεμαχίων ή εξαρτημάτων όπως και ενδεχόμενη απόκλιση από τη περιγραφή του προϊόντος στο epiplovynias.gr, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα επικοινωνώντας με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας ώστε να αποκαταστήσουμε τη ζημία και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας όσο το δυνατό πιο σύντομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αιτούμενοι ανταλλακτικά από τον εκάστοτε εισαγωγέα, θα σας τα αποστείλουμε στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας σας, ενώ θα σας ενημερώσουμε και για τον χρόνο παράδοσης που θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα μας υποδείξει ο προμηθευτής – κατασκευαστής.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

1) Ο προμηθευτής είναι και ο κατασκευαστής καταναλωτικού προϊόντος, ο εισαγωγέας του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), καθώς και κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος, θέτοντας σε αυτό το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο.

2) Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα.

3) Κατά την πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, ωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Η ενημέρωση του καταναλωτή από τον προμηθευτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με σχετική αναγραφή στο έντυπο οδηγιών χρήσης ή εγγύησης. Η απόδειξη της ενημέρωσης αυτής βαρύνει τον προμηθευτή. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει, στο πλαίσιο της επαγγελματικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, απευθείας στον καταναλωτή καταναλωτικά προϊόντα, υποχρεούται, με επιμέλειά του και χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή, στην επισκευή του προϊόντος, εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχεται γι’ αυτό, συμβατικά ή από το νόμο. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται μεν εντός των ορίων της εγγύησης, βρίσκεται, όμως, εντός της πιθανής διάρκειας ζωής του ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προμήθεια ανταλλακτικών του.

4) Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προμήθειας καινούργιων προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι, τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

5) Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

6) Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας, είναι άκυρη. Σε διαφορά η οποία απορρέει από την πώληση καταναλωτικών αγαθών και φέρεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο σε αυτή δίκαιο, εφαρμόζονται πάντοτε οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που διέπουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών κατά την έκταση που παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στον καταναλωτή.

7) Ο προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους και

8) Παραίτηση, εκ των προτέρων, του καταναλωτή από τα δικαιώματα του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Η εγγύηση των προϊόντων και η χρονική διάρκειας τους καθορίζονται από τους εκάστοτε κατασκευαστές – εισαγωγείς και σας παρέχουμε την εν λόγω πληροφορία κατά την περιγραφή των προϊόντων. Βέβαια προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, η νομική εγγύηση ισχύει για δύο χρόνια σε όλη την ΕΕ, υπό ορισμένες όμως προϋποθέσεις. Η νομική εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που θεωρείται ότι υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης και έγιναν εμφανή μέσα στην επόμενη διετία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η επίμαχη περίοδος είναι οι έξι μήνες μετά την αγορά: i) Κάθε ελάττωμα που εμφανίζεται εντός εξαμήνου θεωρείται ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προιον σας δωρεάν (ή να σας επιστρέψει τα χρήματα, αν είναι αδύνατη η επισκευή ή η αντικατάστασή του) ii) Μετά την πάροδο έξι μηνών, μπορείτε ακόμη να θεωρήσετε υπεύθυνο τον πωλητή για κάθε ελάττωμα που θα εμφανιστεί μέσα στη διετή περίοδο της εγγύησης. Αν όμως ο πωλητής αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς σας, πρέπει εσείς να μπορείτε να αποδείξετε ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης.

Επίσης εγγύηση επί των στρωμάτων ισχύει μόνο με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και είναι η εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας όπως και όπου αναφέρεται στη περιγραφή των συγκεκριμένων προϊόντων στο epiplovynias.gr της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ. Όλα τα στρώματα εκπίπτουν του δικαιώματος επιστροφής στις περιπτώσεις που ανοιχθεί η συσκευασία τους ή απλώς χρησιμοποιηθούν. Επίσης, τα στρώματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε ειδικές διαστάσεις ή με ειδικές προδιαγραφές κατόπιν παραγγελίας δεν επιστρέφονται εάν δεν υπάρχει ελάττωμα στην κατασκευή τους.

Η οποιαδήποτε εγγύηση και το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φθοράς που προέρχονται από κακή χρήση, λανθασμένη χρήση, χρήση καθαριστικών ή άλλων προϊόντων καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως εκτεταμένη έκθεση σε ήλιο, υγρασία κλπ.

Η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ως καταναλωτές είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι για: την επιλογή προϊόντος και για την καταλληλότητά που το προορίζεται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην «Καταχώρηση Παραγγελίας». Η κυριότητα επί του προϊόντος αποκτάται με την πλήρη εξόφληση και παράδοσή του. Κατά τη παραλαβή του προϊόντος, ο καταναλωτής οφείλει να προβεί σε έλεγχο για τυχόν φθορές της συσκευασίας που συνεπάγεται της αποκλειστικής ευθύνης της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας και τούτο διότι σε περίπτωση υπογραφής και ανεπιφύλακτης παραλαβής της συσκευασίας από την μεταφορική εταιρεία, ουδεμία ζημία αναγνωρίζεται από εκείνη. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής διαπιστώσει φθορά στη συσκευασία υποχρεούται να μην την παραλάβει και να ενημερώσει προς τούτο την εταιρεία μας εγγράφως με e-mail ή τηλεφωνικώς. Οι φθορές των συσκευασιών είναι αποκλειστική ευθύνη των μεταφορικών εταιρειών καθώς το προϊόν δεν αποστέλλεται από την εταιρία μας αν δεν ελεγχθεί ως προς την συσκευασία του.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα προϊόντα παραδίδονται αμοντάριστα μέσα στην συσκευασία τους αφενός για να προστατεύονται κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους ώστε να φτάσουν ακέραια στην κατοχή σας και αφετέρου γιατί η μείωση του όγκου του προϊόντος θα λειτουργήσει καταλυτικά στην εύκολη μεταφορά και το μεταφορικό κόστος του.

Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστώσετε οποιαδήποτε φθορά, έλλειψη τεμαχίων ή εξαρτημάτων όπως και ενδεχόμενη απόκλιση από τη περιγραφή του προϊόντος στο epiplovynias.gr της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα επικοινωνώντας με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασης του με νέο ή το δικαίωμα της υπαναχώρησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από τότε που περιήλθε το προϊόν της κατοχής σας.

Η επιστροφή των προϊόντων σας πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας. Εναλλακτικά, διατηρείται το δικαίωμα της υπαναχώρησης μέσω e-mail στο panvinias@gmail.com. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, στο 2265 022061 από σταθερό ή κινητό. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης τίθεται άρχεται από την ημερομηνία που μας το δηλώνετε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο καταναλωτής υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει προσεκτικά χωρίς να καταστρέψει τη συσκευασία και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των εξαρτημάτων που περιγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση που διαπιστώσει εξωτερικά, λειτουργικά ή αισθητικά ελαττώματα, δικαιούται να υπαναχωρήσει ή να επιστρέψει το προϊον στην αρχική του συσκευασία και να λάβει ένα καινούριο. Η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Λόγοι επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντος με καινούριο είναι οι ακόλουθοι:

1. Να έχει παραδοθεί άλλο προϊόν από αυτό που αναγράφεται στην αρχική παραγγελία λόγω λάθους στη διαδικασία, την τιμολόγηση, την αποστολή, ή αν στα προϊόντα προκλήθηκαν ελαττώματα κατά τη μεταφορά, όταν αυτή γίνεται από συνεργεία της εταιρίας ή από μεταφορική εταιρεία του συνεργαζόμενου δικτύου. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω πρακτορείου επιλογής του πελάτη και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στο πρακτορείο της επιλογής του πελάτη την ευθύνη φέρει το αντίστοιχο πρακτορείο μεταφορών.
2. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος / ελάττωμα για τα οποία φέρει την ευθύνη ο κατασκευαστής (για να διαπιστωθεί το κατασκευαστικό ελάττωμα και να γίνει η αντικατάσταση των προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να μας αποστείλει φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω email στο panvinias@gmail.com)
3. Κατά τη παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή μέρους αυτής (στη περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί τη παραλαβή του προϊόντος από τη μεταφορική εξαρχής και να ζητήσει αντικατάσταση από την εταιρεία μας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
4. Σε περίπτωση που το υπό επιστροφή προϊόν έχει αποσταλεί με μεταφορική ή courier του επιλέχθηκε από τον καταναλωτή, θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν αυτό και πάλι στην έδρα μας με την ίδια μεταφορική εταιρεία, ακόμη και σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ και η μεταφορά πραγματοποιείται με μεταφορική που θα υποδείξει η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στην αρχική τους συσκευασία αμοντάριστα. Τυχόν υπέρμετρης καθυστέρησης εκ μέρους του καταναλωτή της επιστροφής των προϊόντων σημαίνει αυτοδικαίως απώλεια του δικαιώματος αντικατάστασης και αποδοχής των προϊόντων ως έχουν. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του σε άρτια κατάσταση (‘’as new’’).

Πριν από κάθε επιστροφή προϊόντος, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την ΒΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στο 2265 022061 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου epiplovynias.gr.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– να επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα της παραλαβής με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας για γνωστοποίηση του θέματος που έχει προκύψει
– να μας αποσταλούν φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω email στο panvinias@gmail.com )
– το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην έχει μονταριστεί / συναρμολογηθεί
– το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
– η συσκευασία των προϊόντων να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν μαζί με τα εξαρτήματα και τις οδηγίες συναρμολόγησης και να είναι σε άριστη κατάσταση

Συγκεκριμένα:

– Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι ελαττωματικό μπορείτε να αποστείλετε το προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής αρκεί να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία επιστροφής με τη διαδικασία μεταφοράς. Εάν ο καταναλωτής επέλεξε να παραλάβει το προϊόν με μεταφορική εταιρεία της δικής του επιλογής, υποχρεούται να το επιστρέψει με την ίδια μεταφορική εταιρεία. Εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, το αντικαθιστούμε , το συντομότερο δυνατόν και άνευ εξόδων για τον καταναλωτή (με την επιφύλαξη πάντα της ύπαρξης διαθεσιμότητας) με εξαίρεση προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον εισαγωγέα, οπότε θα πρέπει να αποδεχτεί και αυτός την επιστροφή και αντικατάσταση.

– Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος προϊόν, σας το αντικαθιστούμε με το ορθό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως υπαναχώρηση από την συναλλαγής εφόσον ο πελάτης το προτιμήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη προς την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ, θα πραγματοποιείται εντός εύλογης προθεσμίας και κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλειπή η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον καταναλωτή έναντι του χρηματικού ποσού που θα καθοριστεί από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του καταναλωτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Όταν πραγματοποιείται την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος epiplovynias.gr της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ, και μετά την επικύρωση αυτής με τη κατάθεση χρημάτων, διατηρείται το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών που άρχεται είτε από την επομένη της παραγγελίας σας είτε από την επομένη που περιέλθει το προϊόν στην φυσική κατοχή σας. Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή. Το προϊόν επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με πλήρη τα υλικά συσκευασίας του, αμοντάριστο, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και με την αρχική του συσκευασία σε καλή κατάσταση.

Η υπαναχώρηση πραγματοποιείται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.

Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και της τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της κατάστασης των προϊόντων κατά την επιστροφή. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, και εφόσον το προϊόν ελεγχθεί όταν φτάσει στην έδρα μας και όλα έχουν καλώς η ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη προς την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ, πραγματοποιείται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ενώ η επιστροφή του τιμήματος που έχει καταβληθεί από το πελάτη πραγματοποιείται και πάλι εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ προς τον πελάτη. Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ.

Οι δαπάνες παράδοσης ή και συναρμολόγησης, που χρεώθηκαν κατά την παράδοση, ή δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων, ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος, δεν επιστρέφονται.

Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία αν προέβη σε χρήση διαφορετική από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν αναγνωρίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.

2) Την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων.

3) Την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

4) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους δεν εντάσσεται εντός του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό το προϊόν μεταχειρισμένο.

5) Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε από την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.

6) Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ , καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

1. Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη (μη προσεκτικής απομάκρυνσης της συσκευασίας του, λανθασμένου μονταρίσματος, μη ενδεδειγμένης χρήσης κ.τ.λ.)

2. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί

3. Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλο το περιεχόμενο αυτής (εξαρτήματα και οδηγίες συναρμολόγησης)

4. Για τα είδη που έχουν ειδική εργοστασιακή συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή φθαρεί η συσκευασία τους

5. Να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπελάκια ή σημάνσεις μάρκας κ.λ.π. που ενδέχεται να έχουν επάνω τους τα προϊόντα

6. Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από αντίγραφο τιμολογίου ή από την απόδειξη λιανικής αγοράς Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό σας εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς.

Η επιστροφή του αντιτίμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τις 14 ημερολογιακές ημέρες από τον έλεγχο των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων με email και εμείς δεχτούμε την επιστροφή τους και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία μας στους στην Άμφισσα και έχουν ελεγχθεί.

Για να γίνει επιστροφή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται κατά την γραπτή ενημέρωση με email να μας γνωστοποιήσετε αρ. λογαριασμού σε συγκεκριμένη τράπεζα και όνομα δικαιούχου / ων του λογαριασμού. Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Τα παραστατικά και τα τιμολόγια εκδίδονται και τιμολογούνται σύμφωνα με τη κείμενη ελληνική νομοθεσία και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ο καταναλωτής με αποκλειστική ευθύνη του κατά τη καταχώρηση της φόρμας της παραγγελίας του και κατά την επικύρωση αυτής. Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στις περιπτώσεις:

1. Που ο καταναλωτής καταχωρήσει λανθασμένα στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας του και
2. Και δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία έκδοσης τιμολογίου αντί για δελτίο λιανικής, όπου αυτό είναι αναγκαίο για τον καταναλωτή.

Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία για την έκδοση παραστατικών μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την επικύρωση της παραγγελίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι πριν την αποστολή των προϊόντων από εμάς.

Σε παραγγελίες που περιλαμβάνονται προϊόντα εισαγωγής τα οποία βρίσκονται σε συνεργαζόμενες αποθήκες logistics, η παραγγελία αποστέλλεται με δελτίο αποστολής το οποίο εν συνεχεία επιστρέφει στην έδρα μας και τιμολογείται εντός περίπου 10-15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία το παραστατικό αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αλληλογραφίας στο email που έχει καταχωρηθεί από το πελάτη κατά της συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας.

Όσον αφορά την έκδοση παραστατικών τιμολογίων η εταιρεία τηρεί αρχείο και μπορεί να επανεκδώσει το τιμολόγιο κατόπιν εγγραφής αίτησης του πελάτη μέσω email στο
. Απαραίτητα στοιχεία κατά την αποστολή του email είναι να αναγράφονται σαφώς: επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και περιγραφή των προϊόντων που περιείχε η παραγγελία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου ή courier για την επικοινωνία με την ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ, εάν υπάρξουν, όπως και για την αποστολή παραστατικών ή πάσης φύσεως βεβαιώσεων χρειαστεί ο πελάτης (π.χ. βεβαιώσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ) επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου epiplovynias.gr της ΕΠΙΠΛΟ SET ΒΥΝΙΑΣ εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθηνών, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.